Statuten

Dit zijn de ONEC-statuten (notarieel vastgelegd op 8 april 2010).